Βιομηχανικά

Φορέας: ΑΠΘ Επιτροπή Ερευνών

Περιγραφή: Παρακολούθηση εκτέλεσης 4 δειγματοληπτικών γεωτρήσεων συνολικού βάθους 80μ. Για την κατασκευή εργοστασίου υγροποίησης Φυσικού Αερίου.

Αποτελεί τμήμα του έργου κατασκευής του Αγωγού Φυσικού Αερίου σύνδεσης Ελλάδος Ιταλίας

 Έτος 2011

Περισσότερα...

Φορέας: Δ/νση Μελετών Κατασκευών ΘΗΕ της ΔΕΗ ΑΕ

Περιγραφή: Εκτέλεση 2 ερευνητικών υδρογεωτρήσεων συνολικού βάθους 180μ και 9 δειγματοληπτικών γεωτρήσεων συνολικού βάθους. Είναι υπό εκτέλεση.

Έτος 2006-2007

Περισσότερα...