Ειδικά έργα

Περιγραφή: Γέφυρα Φονιά

 

Περισσότερα...

Φορέας: Δήμος Ρόδου

Περιγραφή: Εκτέλεση 7 δειγματοληπτικών γεωτρήσεων συνολικού βάθους 175μ.

Έτος 2008

Περισσότερα...

Φορέας: Δήμος Ρόδου 

Περιγραφή: Εκτέλεση 12 δειγματοληπτικών γεωτρήσεων συνολικού μήκους 187μ.

Έτος 2008 

Περισσότερα...