Κτιριακά

Φορέας: ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ

 

Περιγραφή: Εκτέλεση 3 δειγματοληπτικών γεωτρήσεων συνολικού μήκους 36μκαι αξιολόγηση στοιχείων.

 

Έτος 2008

Περισσότερα...

Φορέας: Δήμος Καρπάθου

Περιγραφή: Εκτέλεση 3 δειγματοληπτικών γεωτρήσεωνσυνολικού μήκους 45μ και αξιολόγηση στοιχείων.

 

Έτος 2011

 

Περισσότερα...

Φορέας: Δήμος Σύμης

Περιγραφή: Εκτέλεση 1 δειγματοληπτικής γεώτρησης βάθους 10μκαι αξιολόγηση στοιχείων.

 

Έτος 2006

Περισσότερα...

Φορέας: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Νότιας Δωδεκανήσου

Περιγραφή: Εκτέλεση 4 δειγματοληπτικών γεωτρήσεων συνολικού μήκους 60μ.

Έτος 2010

 

Περισσότερα...